Personel Sayıları
Profesör 0
Doçent 1
Doktor Öğretim Üyesi 2
Araştırma Görevlisi 2
Öğretim Görevlisi 8
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 19 55
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 19 55
Genel Toplam 74