Ana Sayfa
Bölüm
Bölüm Başkanından

Bölüm Başkanından

Bölüm akademik olarak öncelikle talebelerine Türk insanının, Türk-İslam kültür ve medeniyetiyle tekâmül eden makam müziğini ve bu gelenekten gelen başta Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği olmak üzere bütün türlerini öğretmektedir. Bununla birlikte bölümde Türk müziği solfej ve nazariyatı, usulleri, repertuvarı, çalgı eğitimi, tarihi ve formları gibi temel derslerle birlikte; kulak eğitimi, piyano ve Türk müziği analizi gibi alan ile ilgili dersler okutulmaktadır. Türk müziği bölümü, kültürümüzün en önemli göstergesi müziğimizi gelenekten ayrılmadan, çağdaş bilim ve teknolojinin sunduğu imkanları kullanarak gelecek nesillere aktarmak, bu bilince sahip sanatçı ve müzik eğitimcileri yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Bölümümüzün 80 civarında talebesi olup, mezunlarımız Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) koro ve topluluklarında ses ya da saz sanatçısı olarak görev alabilmektedir. Ayrıca formasyon eğitimini alan mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı ya da özel okullarda müzik öğretmeni olarak çalışabilmektedir.

Doç.Dr Ferdi KOÇ